Rzetelna zabawa

Kto pamięta pierwszą ujrzaną przez siebie stronę internetową, tą pierwszą stronę w własnym

życiu? Ja pamiętam. Nie zaakceptować wiem, czy to dziwaczne, czy może wielu z nas magazynuje w pamięci

wspomnienie pierwszego zetknięcia się z czymś, co w bardzo zwięzłym czasie stało się niezwykle

popularne i powszechne w ich życiu.

Pod wystarczy roku 1993 lub w początku 1994 pracowałam gwoli firmy Intel jako programista kontraktowy. Pewnego razu któryś z moich kolegów-programistów zapytał mnie, czy miałam

styczność z programem o kategorii Mosaic. Nie mogę niestety komunikować, że należę do grona

ludzi, którzy jako pierwsi zapoznali się z świeżym typem oprogramowania, jakim dawny wtedy

przeglądarki internetowe – w czasach, o jakich tu mowa, internet istniał bowiem w swojej

w największym stopniu pierwotnej formie. Pierwsza oglądana nj^^Tfrnie strona składała się z białego tła, dużego, pogrubionego nagłówka oraz treści podzielonego na kilka akapitów, w związku

z czym trudno powiedzieć, żeby była szczególnie interesująca. Jednakże znajdował się na niej

przekonany przyciągający uwagę element zwany odsyłaczem, który nie był niczym innym, jak

podkreślonym fragmentem tekstu, mającym tą ciekawą cechę, że po kliknięciu go otwierała

się zupełnie nowa strona znajdująca się na odległym komputerze, połączona z tą przeze mnie

oglądaną zaledwie adresem określonym przez domenę.

Inna strona WWW, którą ujrzałam, okazała się równie nieskomplikowana jak pierwsza. Składała się z czarnego tekstu umieszczonego na białym tle, zaś jedyną dostrzegalną zmianą typograficzną było pojawienie się w niej tytułów pisanych wyższą czcionką. Zupełny brak grafy.

Nie było CSS oraz technologii Flash. Nie stało nawet FONT ani BLINI <. Mimo to obydwie wspomniane przeze mnie strony są przykładem wielkich możliwości internetu: każda z stronic była

dostępna dla wszystkich użytkowników sieci, każdej przypisany został konkretny adres, za pomocą

któremu można było ją ponownie odwiedzić, a prócz tym wyświetlanie witryn w różnych

komputerach odbywało się na drodze odpowiedniej koordynacji między serwerem i klientem,

co ówcześnie zadziwiało jak i również szokowało.

Opisywanie stron WWW pozbawionych jakiejkolwiek grafiki na pierwszy rzut oka emituje

się być szalonym planem, jednakże w tym szaleństwie jest metoda. Pobieżnie omawiając lustra łódź

wczesne stadium rozwoju globalnej sieci, pragnęłam zwrócić uwagę na to, że grafika bynajmniej

nie jest głównym i zasadniczym elementem sieci ONLINE. Można bowiem – obok użyciu maksymalnie uproszczonych znaczników, a bez korzystania z kaskadowych arkuszy stylów

(ang. Cascading Style Sheets – CSS), skalowalnej grafiki nierastrowej, technologii Flash oraz umieszczania w serwisie obrazów – skonstruować witrynę w pełni

użyteczną i spełniającą wszystkie założenia działania sieci.

lustra łódź

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s